Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej

Ogólny opis i cele szkolenia

uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:

 • Technik kaniulacji operacji małoinwazyjnych.
 • Zapoznanie się z instrumentarium do operacji z ograniczonego dostępu.
 • Wizualizacja i wprowadzanie portów do wnętrza klatki piersiowej z uwzględnieniem topografii.
 • Wykorzystanie echokardiografii przezprzełykowej przy operacjach małoinwazyjnych
 • Ocena i wybór dostępu naczyniowego do obwodowej kaniulacji przezskórnej – anatomia prawidłowa w tym zmienność anatomiczna przebiegu naczyń – warianty i odmienności anatomiczne – sposoby postępowania przy istniejącej patologii naczyń obwodowych.
 • Kaniulacja techniką przezskórną pod kontrolą USG (ocena wielkości naczyń i dobór odpowiedniej kaniuli), prawidłowe nakłucie naczynia metodą Seldingera pod kontrolą USG przez operatora.
 • Kaniulacja techniką chirurgiczną i jej warianty.
 • Ocena ultrasonograficzna (głowica sektorowa i przezprzełykowa) położenia kaniul tętniczej i żylnej.
 • Wiązanie strun ścięgnistych z PTFE
 • Wszczepianie strun ścięgnistych z PTFE
 • Implantacja pierścieni i bandów mitralnych
 • Wymiana zastawki mitralnej na protezę biologiczną i mechaniczną.
 • Operacje kardiochirurgiczne z użyciem symulatorów
 • Leczenie powikłań i stanów zagrożenia życia w trakcie i po operacjach małoinwazyjnych.
 • Rozpoznawania powikłań towarzyszących kaniulacji naczyń – najczęstsze powikłania kaniulacji przezskórnej, błędy techniczne i diagnostyczne; znajomość sposobów unikania uszkodzenia naczyń i nerwów; rola interdyscyplinarnego zespołu w leczeniu powikłań;
 • Dekaniulacja: techniki chirurgiczne, zabiegi dodatkowe, ocena ultrasonograficzna;

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane osobom, które chcą podnosić swoje kompetencje z zakresu zastosowania praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej.