Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)

Badania echokardiograficzne z wykorzystaniem techniki przezprzełykowego obrazowania (TEE) są ważnym elementem diagnostyki kardiologicznej. Aktualnie wchodzą one w program specjalizacji z kardiologii. Samodzielnie badania takie może wykonywać jedynie przeszkolony lekarz ze specjalizacja z kardiologii.  Badania TEE wykonywane są u osób w trybie planowym jak i w czasie interwencji na Izbie Przyjęć Szpitala albo ułatwiają wykonywanie zabiegów naprawczych w sercy zarówno przezskórnych jak i kardiochirurgicznych.

Cele szkolenia:

- możliwość szkolenia i doskonalenia w zakresie techniki coraz szerzej wykorzystywanej zarówno w diagnostyce jak i w pilotowaniu zabiegów terapeutycznych;

- podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;

- ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem modeli anatomicznych;

- prezentacja najnowszych wytycznych postępowania z zastosowaniem techniki badań TEE.

 Adresaci szkolenia:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy już zaawansowanych w wykonywaniu przezklatkowych badań echokardiograficznych chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu diagnostyki echokardiografcznej.

PROGRAM SZKOLENIA

Umiejętności:

 • uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności obsługi głowicy przezprzełykowej w powiązaniu z nawigacją aparatem echokardiograficznym;
 • uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania badania TEE oraz pozna ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych oraz powikłań związanych z badaniem TEE;
 • uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie znajomości topografii przekrojów serca w obrazie dwuwymiarowych jak i w obrazem 3D;
 • uczestnik zapozna się ze wskazaniami do badania TEE, z raportowaniem wyniku badania oraz z wnioskowaniem na podstawie uzyskanych informacji.

Dzień pierwszy

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Warunki i technika badania, wskazania, przeciwwskazania, protokół badania TEE
 3. Projekcje w badaniu TEE
 4. Wady zastawki mitralnej – optymalne projekcje, wnioskowanie
 5. Obrazowanie w zapaleniu wsierdzia
 6. Hands-on Zajęcia praktyczne na symulatorach- 4 godziny

Dzień drugi

 1. Metody poszukiwania materiału zatorowego w sercu.
 2. Obrazowanie w wadach zastawki aortalnej.
 3. Obrazowanie aorty
 4. Badania przezprzełykowe asystujące zabiegom przezskórnym
 5. Hands- on Zajęcia praktyczne na symulatorach 4 godziny

Metody pracy: Seminaria, zajęcia praktyczne na symulatorach oraz trenażerach.