Kurs FAST - symulacja medyczna

Cele szkolenia:

- możliwość szkolenia i doskonalenia zastosowania ultrasonografii w urazach wielonarządowych z ujęciem sytuacji patologicznych wymagających odpowiedniego postępowania chirurgicznego;

- podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;

- ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i modeli anatomicznych;

- prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach.

PROGRAM SZKOLENIA

Adresaci:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu następstw urazów, szybkiej diagnostyki obrazowej i kwalifikacji do właściwego leczenia chirurgicznego następstw urazów wielonarządowych.

Odbycie kursu i zdobycie odpowiednich kwalifikacji potwierdzone zostanie certyfikatem.

Umiejętności

  • uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności obsługi aparatu usg w ramach centrum urazowego/ szpitalnego oddziału ratunkowego u pacjentów po urazie wielonarządowym;
  • uczestnik nauczy się oceniać wydolność układu krążenia u pacjenta nieprzytomnego oraz po urazach wielonarządowych;
  • uczestnik będzie mógł diagnozować i odpowiednio zareagować w stanach patologicznych (szkolenie perikardiocentezy), co daje przewagę szkolenia na symulatorze, względem zdrowego realnego pacjenta;
  • uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie postępowania chirurgicznego w zależności od stopnia nasilenia krwawień z narządów miąższowych.