REKRUTACJA/nabór uczestników projektu

 

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu Rekrutacji

Program kurów dostępne są w zakładce Programy szkoleń:

 1. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej
 2. Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej
 3. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej
 4. Kurs FAST - symulacja medyczna
 5. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)
 6. Diagnostyka funkcjonalna układu kostno – stawowo – mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego 
 7. Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia
 8. Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej
 9. Elektroterapia w niewydolności serca
 10. Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej
 11. Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka

 

Dokumentację zgłoszeniową należy wypełnić oraz przesłać zgodnie z instrukcją znajdującą się pod adresem:  Dokumenty do pobrania (sum.edu.pl)

Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów do udziału w szkoleniach podejmie powołana Zarządzeniem nr 94/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Komisja Rekrutacyjna.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby osób na poszczególne kursy w I ETAPIE REKRUTACJI – przewiduje się nabór uzupełniający.

Termin rozpoczęcia kursów: grudzień 2020 r.

Informacje o terminach kursów specjalizacyjnych/szkoleń będą dostępne na stronie Harmonogram najbliższych kursów (sum.edu.pl) 

ksztalcenie_lekarzy@sum.edu.pl tel. 32 208 36 44.

 

 

obraz dekoracyjny