Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

Ogólny opis szkolenia:

Obecnie, przepisy prawne, w tym prawa pacjenta, w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do wykonywania i asystowania przy zabiegach inwazyjnych przez studentów medycyny i młodych lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe. Dlatego, mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz bezpieczeństwo pacjentów, przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia z wykorzystaniem wirtualnych systemów symulacji zabiegów koronarografii z zastosowaniem dostępu udowego i promieniowego. Szkolenia umożliwiają naukę poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych.możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów diagnostycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej takich jak koronarografia z dostępu udowego, koronarografia z zastosowaniem dostępu promieniowego, bypassografia z zastosowaniem dostępu udowego lub promieniowego, zastosowanie i dobór sprzętu oraz technik zabezpieczenia miejsca nakłucia.

 • ćwiczenia w warunkach symulacji z wykorzystaniem symulatorów i modeli anatomicznych;
 • prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach
 • omówienie najczęstszych powikłań oraz metod postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych.

Umiejętności:

 • uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności doboru sprzętu w zależności od typu zabiegu
 • uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności doboru środków kontrastowych
 • uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności doboru metody dostępu naczyniowego
 • uczestnik nabędzie umiejętności dobory właściwych projekcji oraz technik optymalizacji dawki ekspozycyjnej dla pacjenta
 • uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania diagnostyki inwazyjnej z uwzględnieniem zmienności anatomicznej
 • uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie postępowania w przypadku ewentualnych problemów klinicznych w trakcie diagnostyki inwazyjne ;
 • uczestnik zapozna się z podstawowymi metodami zabezpieczenia miejsca wkłucia wraz z metodami postępowania w przypadku powikłań (np.; krwotocznych, anafilaktycznych, dysekcji naczynia itp.);
 • uczestnik nauczy się podstawowych zasad postępowania po zabiegu diagnostycznym.

Adresaci:

Lekarze kardiolodzy lub szkolący się w kardiologii, którzy zamierzają stosować techniki inwazyjne w leczeniu pacjentów.