Harmonogram najbliższych kursów

Miejsce szkolenia: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM (40-752 Katowice, ul Medyków 8b)

Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej

terminarz spotkań

07-10 grudnia 2020 r. - zakończone

18-21 stycznia 2021 r. - zakończone

15-18 lutego 2021 r. - zakończone

19-22 kwietnia 2021 r. - zakończone

17-20 maja 2021 r. - zakończone

14-17 czerwca 2021 r. - zakończone

13-16 września 2021 r. - zakończone

18-21 października 2021 r. - zakończone

15-18 listopada 2021 r. - zakończone

10-11 stycznia 2022 r. - cześć I - zakończony

23-24 kwietnia 2022 r. część II - zakończony

27-30 czerwca 2022 r. - zakończony

3-6 października 2022 r. - zakończony

7-10 listopada 2022 r. - zakończone

12-15 grudnia 2022 r. - zakończone

6-9 lutego 2023 r. - zakończone

13-16 marca 2023 r. - zakończone

24-27 kwietnia 2023 r. - zakończone

15-18 maj 2023 r. - zakończone

19-22 czerwca 2023 r. - zakończone

 

Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej

22-25 lutego 2021r. - zakończone

22-25 marca 2021 r. - zakończone

24-27 maja 2021 r. - zakończone

21-24 czerwca 2021 r.- zakończone

20-23 września 2021 r.- zakończone

22-25 listopada 2021 r. - zakończone

21-24 marca 2022 r. - zakończone

21-24 listopada 2022 r. - zakończone

30 stycznia - 2 lutego 2023 r. - zakończone

8-11 maja 2023 r. - zakończone

6-9 listopada 2023 r. - odwołany

 

Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej

12-14 kwietnia 2021 r. - zakończone

10-12 maja 2021 r. - zakończone

07-09 czerwca 2021 r.- zakończone

11-13 października 2021 r. - zakończone

08-10 listopada 2021 r. - zakończone

17-19 stycznia 2022 - zakończone

7-9 lutego 2022 r. - zakończone

25-27 kwiecień 2022 r. - zakończone

23-25 maja 2022 r. - zakończone

20-22 czerwca 2022 r. - zakończone

14-16 listopada 2022 r. - zakończone

5-7 grudnia 2022 r. - zakończone

9-11 stycznia 2023 r. - zakończone

20-22 lutego 2023 r. - zakończone

27-29 marzec 2023 r. - zakończone

17-19 kwiecień 2023 r. - zakończone

29-31 maja 2023 r. - zakończone

 

Kurs FAST - symulacja medyczna

15 marca 2021 r. - zakończone

29 marca 2021 r. - zakończone

15 kwietnia 2021 r. - zakończone

23 kwietnia 2021 r. - zakończone

14 maja 2021 r. - zakończone

21 maja 2021 r. - zakończone

28 maja 2021 r. - zakończone

1 czerwca 2021 r. - zakończone

6 września 2021 r. - zakończone

24 września 2021 r. - zakończone

4 października 2021 r. -  zakończone

22 października 2021 r. -  zakończone

3 listopada 2021 r. -  zakończone

26 listopada 2021 r - zakończone

3 grudnia 2021 r. - zakończone

8 grudnia 2021 r. - zakończone

17 grudnia 2021 r. - zakończone

28 stycznia 2022 r. - zakończone

31 stycznia 2022 r.- zakończone

15 lutego 2022 r. - zakończone

25 lutego 2022 r. - zakończone

28 lutego 2022 r. - zakończone

7 marca 2022 r. - zakończone

15 marca 2022 r - zakończone

8 kwietnia 2022 r. - zakończone

11 kwietnia 2022 r. - zakończone

18 maja 2022 r. - zakończone

27 maja 2022 r. - zakończone

30 maja 2022 r. - zakończone

1 czerwca 2022 r. - zakończone

10 czerwca 2022 r. - zakończone

5 lipca 2022 r. - zakończone

10 października 2022 r. - zakończone

24 października 2022 r. - zakończone

9 listopada 2022 r. - zakończone

14 listopada 2022 r. - zakończone

21 listopada 2022 r. - zakończone

5 grudnia 2022 r. - zakończone

20 grudnia 2022 r. - zakonczone

20 marca 2023 r. - zakończone

03 kwietnia 2023 r. - zakończone

12 kwietnia 2023 r.  - zakończone

8 maja 2023 r. -  zakończone

7 czerwca 2023 r. - zakończone

26 czerwca 2023 r. - zakończone

 

Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)

Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec ( Sala nr 204, I piętro)

16-17 czerwca 2021 r.  - zakończone

15-16 września 2021 r. - zakończone

24-25 listopada 2021 r. - zakończone

12-13 stycznia 2022 r. - zakończone

7-8 czerwca 2022 r. - zakończone

29-30 listopada 2022- zakończone

14-15 lutego 2023 - zakończone

14-15 marca 2023 - zakończone

13-14 czerwca 2023 r.- zakończone

12-13 września 2023 r.- zakończone

24-25 października 2023 r.- zakończone

 

Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej

Miejsce Szkolenia: Centrum Medycyny Doświadczalnej, ul. Medyków 4, 40-752 Katowice 

22-24 października 2021 r. - zakończone

10-12 grudnia 2021 r. - zakończone

8-10 kwietnia 2022 r. - zakończone

14-16 kwietnia 2023 r. - zakończone

 

Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej

Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec

13-14 lutego 2023 r.  - zakończone

24-25 kwietnia 2023 r. - zakończone

19-20 czerwca 2023 r. - zakończone

11-12 września 2023 r. - zakończone

 

Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec,  Sala seminaryjna Zadkładu diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

25-27 maja 2022 r. - zakończone

18-20 października 2022 r. - zakończone

15-17 listopada 2022 r. - zakończone

24-26 maja 2023 r. - zakończone

21 - 23 czerwca 2023 r. - zakończone

20-22 września 2023 r.- zakończone

7-9 listopada 2023 r. - zakończone

Elektroterapia w niewydolności serca

Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec

26-27 czerwca 2023 r. - zakończone

29-30 czerwca 2023 r. - zakończone

3-4 lipca 2023 r. - zakończone

6-7 lipca 2023 r. - zakończone

18-19 września 2023 r. - zakończone

25-26 września 2023 r. - zakończone

23-24 października 2023 r. - zakończone

13-14 listopada 2023 r.- zakończone

 

Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka

Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec, Sala seminaryjna III Oddziału Kardiologii

24-25 maja 2022 r. - zakończone

9-10 czerwca 2022 r. - zakończone

28-29 marca 2023 r. - zakończone

30-31 maja 2023 r. - zakończone

 

Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego 

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec

8-10 listopada 2022 r. - zakończone

7-10 lutego 2023 r. - zakończone

7-10 marca 2023 r. - zakończone

21-24 marca 2023 r. - zakończone

18-21 kwietnia 2023 r. - zakończone

16-19 maja 2023 r.- zakończone

13-16 czerwca 2023 r.- odwołane

20-23 czerwca 2023 r. - odwołane

27-30 czerwca 2023 r. - odwołane

11-14 lipca 2023 r. - odwołane

25-28 lipca 2023 r.- odwołane

1-4 sierpnia 2023 r. - zakończone

5-8 września 2023 r. - odwołane

12-15 września 2023 r. - odwołane

19-22 września 2023 r. - odwołane

26-29 września 2023 r. - odwołane

10-13 października 2023 r. - odwołane

17-20 października 2023 r. - odwołane

24-27 października 2023 r. - odwołane

7-10 listopada 2023 r. - zakończone

 

Wskazane terminy organizacji kusów mogą ulec zmianie!