Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania niezbędne do wzięcia udziału w kursach specjalizacyjnych/szkoleniach dla lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych, w ramach Projektu pn.: „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM” (POWR.05.04.00-00-0159/18).

Regulamin rekrutacji

  1. Formularz przystąpienia do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie
  2. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika do projektu
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Formularz Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

WYPEŁNIONE I PODPISANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU

NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY:

ksztalcenie_lekarzy@sum.edu.pl

 

ORYGINAŁ DOKUMENTACJI W WERSJI PAPIEROWEJ (kolorowy wydruk)

NALEŻY PRZEKAZAĆ NA ADRES:

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Transferu Technologii

Poniatowskiego 15, 40 -055  Katowice

z dopiskiem na kopercie:  Rekrutacja  „Kształcenie Podyplomowe Lekarzy”

dwie osoby obserwują na monitorze przeprowadzany zabieg chirurgiczny