Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka

Ogólny opis szkolenia:

Obecnie, przepisy prawne, w tym prawa pacjenta, w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do wykonywania i asystowania przy zabiegach inwazyjnych przez studentów medycyny i młodych lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe. Dlatego, mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz bezpieczeństwo pacjentów, przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia z wykorzystaniem wirtualnych systemów symulacji zabiegów. Szkolenia umożliwiają naukę poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych.

Cele:

- możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów przezcewnikowych (m.in. zamknięcie PFO/ASD, uszka lewego przedsionka, nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych) podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;

- ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i modeli anatomicznych;

- prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach.

 Umiejętności

- uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności obsługi i interpretacji echokardiografii przezprzełykowej. Przyjazne i nieskomplikowane środowisko graficzne modułu umożliwi doskonalenie nabytych umiejętności przechodząc na coraz wyższe poziomy trudności;

- uczestnik nabędzie umiejętności manewrowania sondą echokardiograficzną;

- uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania i kwalifikacji do zabiegów oraz umiejętności decyzyjnych w  zależności od warunków anatomicznych i obecności powikłań śródzabiegowych;

- uczestnik nauczy się interpretować obrazy TOE podczas zabiegów przecewnikowych.

Adresaci:

Lekarze zainteresowani kardiologią interwencyjną oraz echokardiografią przezprzełykową.