Elektroterapia w niewydolności serca

Ogólny opis szkolenia:

Zgodnie z danymi populacyjnymi choroby serca to pierwsza co do częstości przyczyna zgonów mieszkańców Polski. Niewydolność serca jest rosnącym wyzwaniem współczesnej kardiologii – wiąże się to z wydłużaniem życia oraz lepszą jakością opieki kardiologicznej. Nabycie interdyscyplinarnych umiejętności kompleksowego, optymalnego leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego jest istotne dla prowadzenia tych chorych w oddziałach kardiologii zachowawczej i interwencyjnej.

Zgodnie z dokumentem MZ w związku z mapami potrzeb zdrowotnych w Polsce w ciągu kolejnych lat wzrośnie liczba pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Mapy potrzeb zdrowotnych jasno pokazują zwiększoną prognozę zachorowalności w zakresie niewydolności serca

Techniki resynchronizacyjne są stosowane coraz szerzej w niewydolności serca, ale liczba wykonywanych procedur nie jest zbyty duża. Ponadto przepisy prawne, w tym prawa dotyczące pacjenta, w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do wykonywania i asystowania przy zabiegach inwazyjnych przez  młodych lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe. Nierzadko aby utrzymać zdolność do wykonania danej procedury z powodu ograniczonej liczby procedur zabieg musi być wykonywany przez jedną osobę. Dlatego, mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz bezpieczeństwo samych pacjentów, przygotowaliśmy kurs z wykorzystaniem wirtualnych systemów symulacji terapii resynchronizującej serca, jej ograniczeń, planowania zabiegów, odpowiednich technik śródzabiegowych oraz optymalizacji terapii po wszczepieniu. Szkolenie umożliwi naukę podstaw teoretycznych oraz symulację wykonania oraz monitorowania poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych. Dla lekarzy z oddziałów nie będących ośrodkami implantacyjnymi umożliwi nabycie wiedzy o korzyściach, ograniczeniach i potencjale optymalizacyjnym terapii resynchronizującej.

Cele szkolenia:

 

- możliwość szkolenia i doskonalenia wdrożenia elektroterapii u chorych z niewydolnością serca - od kwalifikacji, przez planowanie zabiegu, postępowanie śródzabiegowe, po obserwację odległą i optymalizację w jej trakcie

- podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;

- ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i modeli anatomicznych;

- planowanie terapii farmakologicznej oraz jej optymalizacja w komunikacji z pacjentem

- prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach.

Adresaci:

Przygotowane szkolenia wykorzystujące zaawansowany system symulacji medycznych poprzez odzwierciedlenie rzeczywistego pola zabiegowego, specjalne modele szkoleniowe, filmy instruktażowe typu "live in a box" instrukcje opisujące krok po kroku poszczególne procedury stają się bezkonkurencyjnym narzędziem dla tworzenia unikatowego programu treningowego który ułatwi lekarzom wdrożenie do procedur wysokospecjalistycznych w jednostkach w których pracują. . Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu kardiologii interwencyjnej.