Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych. Potwierdzenie odbycia szkolenia i zdobycie odpowiednich kwalifikacji potwierdzone certyfikatem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Adresaci:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu „małoinwazyjnych technik operacyjnych”.

2. Cele:

 • możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów chirurgicznych (m.in. cholecystektomia, appendectomia, nephrectomia, ovarectomia, sigmoidektomia lobectomia);
 • podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;
 • ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i modeli anatomicznych;
 • prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach;
 • właściwe informowanie pacjentów odnoście wybranej procedury chirurgicznej, tzw. deklaracja świadomej zgody pacjenta w oparciu o właściwą komunikację z pacjentem.

3. Umiejętności:

 • uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności obsługi instrumentarium, kamery, chwytania oraz przenoszenia, nauczy się właściwej ergonomii pracy w procedurach laparoskopowych, poprawi koordynację ruchową i wzrokową w procedurach laparoskopowych i torakoskopowych;
 • uczestnik nabędzie umiejętności szycia chirurgicznego wykorzystywanego podczas zabiegów laparoskopowych;
 • uczestnik pozna etapy appendectomii, w różnych skalach trudności tej procedury;
 • uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania cholecystektomii laparoskopowej, przeprowadzi pełen zabieg cholecystektomii wraz z doskonaleniem alternatywnych technik laparoskopowych i umiejętności decyzyjnych w  zależności od warunków anatomicznych i obecności powikłań śródzabiegowych;
 • uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności laparoskopowych wykorzystywanych w  operacjach sigmoidektomii, takich jak nacięcie otrzewnej, identyfikacja moczowodu, podwiązanie naczyń czy wytworzenie zespoleń;
 • uczestnik zdobędzie umiejętności laparoskopowego usunięcia nerki;
 • uczestnik wykona zabieg lobectomii, pozna anatomię topograficzną jam opłucnych, posiądzie infomrację odnoście zaopatrywania oskrzela, naczyń wnęki płuca;
 • uczestnik nabędzie umiejętności postępowania w sytuacjach guzów, torbieli jajnika, ciąży pozamacicznej wykonując procedury ovarectomii czy salpingectomii.

Szkolenia będą prowadzone na zaawansownym sprzęcie symulacji medycznej

Potwierdzenie odbycia kursu i zdobycie odpowiednich kwalifikacji potwierdzone będzie certyfikatem.