Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej

Cele szkolenia:

- możliwość szkolenia i doskonalenia torakoskopowej lobectomii;

- podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami;

- ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem trenażerów i modeli anatomicznych;

- prezentacja najnowszych wytycznych postępowania w omawianych procedurach;

- właściwe informowanie pacjentów odnoście wybranej procedury chirurgicznej, tzw. deklaracja świadomej zgody pacjenta w oparciu o właściwą komunikację z pacjentem.

Adresaci szkolenia:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu torakoskopii.

PROGRAM SZKOLENIA

- uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności obsługi instrumentarium, kamery, chwytania oraz przenoszenia, nauczy się właściwej ergonomii pracy w procedurach laparoskopowych, poprawi koordynację ruchową i wzrokową w procedurach torakoskopowych

- uczestnik nabędzie umiejętności szycia chirurgicznego wykorzystywanego podczas zabiegów wideochirurgicznych;

- uczestnik pozna warunki anatomii topograficznej i etapy lobectomii w zależności od strony oraz przećwiczy reakcję w sytuacji powikłań śródoperacyjnych.

 Odbycia kursu i zdobycie odpowiednich kwalifikacji potwierdzone będzie certyfikatem.