Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie między przedsionkowej

INFORMACJE O SZKOLENIU

Ogólny opis szkolenia:

Zgodnie z danymi populacyjnymi choroby serca to pierwsza co do częstości przyczyna zgonów mieszkańców Polski. Nabyte wady serca, niewydolność serca oraz migotanie i trzepotanie przedsionków stanowią łącznie około 30 % hospitalizacji z powodu chorób kardiologicznych. Część pacjentów ww. grupy to pacjenci którzy będą wymagać interwencji w zakresie "lewego" serca - do czego dedykowany będzie nasz kurs .

Zgodnie z dokumentem MZ w związku z mapami potrzeb zdrowotnych w Polsce w ciągu kolejnych lat wzrośnie liczba pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Mapy potrzeb zdrowotnych jasno pokazują zwiększoną prognozę zachorowalności w zakresie wad serca , migotania i trzepotania przedsionków, oraz wad serca złożonych.

Obecnie, nadal stosunkowo niewielka liczba wykonywanych procedur a nie rzadko przepisy prawne, w tym prawa dotyczące pacjenta, w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do wykonywania i asystowania przy zabiegach inwazyjnych przez studentów medycyny i młodych lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe. Nierzadko aby utrzymać zdolność do wykonania danej procedury z powodu ograniczonej liczby procedur zabieg musi być wykonywany przez jedną osobę. Dlatego, mając na uwadze podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz bezpieczeństwo samych pacjentów, przygotowaliśmy kurs z wykorzystaniem wirtualnych systemów symulacji zabiegów na przegrodzie międzyprzedsionkowej. Szkolenie umożliwi naukę podstaw teoretyczych a główny cel to wykonanie oraz monitorowanie poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych.

Umiejętności:

  • uczestnik posiądzie wiedzę i umiejętności obsługi sprzęty wykorzystywanego zarówno do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej jak i będzie miał możliwość zaznajomienia się z różnymi typami okluderów oraz technikami zamknięć ubytków międzyprzedsionkowych . Przyjazne i nieskomplikowane środowisko modułu umożliwi doskonalenie nabytych umiejętności
  • uczestnik nabędzie umiejętności wykonywania przezskórnych zabiegów na przegrodzie
  • uczestnik będzie znał kluczowe etapy wykonywania punkcji transseptalnej, przeprowadzi na symulatorze pełen zabieg wraz z doskonaleniem i nauczy się adekwatnie reagować w zależności od warunków anatomicznych i obecności powikłań śródzabiegowych;
  • uczestnik nabędzie umiejętności teoretyczne i praktyczne ( ograniczone czasem trwania kursu) w zakresie zabiegów zamykania PFO i ASD

Adresaci:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu kardiologii interwencyjnej pozawieńcowej i monitorowania echokardiografią śródzabiegową.