Harmonogram najbliższych kursów

Miejsce szkolenia: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM (40-752 Katowice, ul Medyków 8b)

Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej

terminarz spotkań

07-10 grudnia 2020 r. - zakończone

18-21 stycznia 2021 r. - zakończone

15-18 lutego 2021 r. - zakończone

19-22 kwietnia 2021 r. - zakończone

17-20 maja 2021 r. - zakończone

14-17 czerwca 2021 r. - zakończone

13-16 września 2021 r. - zakończone

18-21 października 2021 r. - zakończone

15-18 listopada 2021 r. - zakończone

10-11 stycznia 2022 r. - cześć I - zakończony

23-24 kwietnia 2022 r. część II - zakończony

27-30 czerwca 2022

Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej

22-25 lutego 2021r. - zakończone

22-25 marca 2021 r. - zakończone

24-27 maja 2021 r. - zakończone

21-24 czerwca 2021 r.- zakończone

20-23 września 2021 r.- zakończone

22-25 listopada 2021 r. - zakończone

21-24 marca 2022 r. - zakończone

26-29 września 2022 r.

Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej

12-14 kwietnia 2021 r. - zakończone

10-12 maja 2021 r. - zakończone

07-09 czerwca 2021 r.- zakończone

11-13 października 2021 r. - zakończone

08-10 listopada 2021 r. - zakończone

17-19 stycznia 2022 - zakończone

7-9 lutego 2022 r. - zakończone

25-27 kwiecień 2022 r. - zakończone

23-25 maja 2022 r. - zakończone

20-22 czerwca 2022 r.

Kurs FAST - symulacja medyczna

15 marca 2021 r. - zakończone

29 marca 2021 r. - zakończone

15 kwietnia 2021 r. - zakończone

23 kwietnia 2021 r. - zakończone

14 maja 2021 r. - zakończone

21 maja 2021 r. - zakończone

28 maja 2021 r. - zakończone

1 czerwca 2021 r. - zakończone

6 września 2021 r. - zakończone

17 września 2021 r. - zakończone

24 września 2021 r. - zakończone

4 października 2021 r. -  zakończone

22 października 2021 r. -  zakończone

3 listopada 2021 r. -  zakończone

26 listopada 2021 r - zakończone

3 grudnia 2021 r. - zakończone

8 grudnia 2021 r. - zakończone

17 grudnia 2021 r. - zakończone

28 stycznia 2022 r. - zakończone

31 stycznia 2022 r.- zakończone

15 lutego 2022 r. - zakończone

25 lutego 2022 r. - zakończone

28 lutego 2022 r. - zakończone

7 marca 2022 r. - zakończone

15 marca 2022 r - zakończone

8 kwietnia 2022 r.

11 kwietnia 2022 r.

18 maja 2022 r.

27 maja 2022 r.

30 maja 2022 r.

1 czerwca 2022 r.

10 czerwca 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

 

Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)

Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec ( Sala nr 204, I piętro)

16-17 czerwca 2021 r.  - zakończone

15-16 września 2021 r. - zakończone

24-25 listopada 2021 r. - zakończone

12-13 stycznia 2022 r. - zakończone

7-8 czerwca 2022 r.

Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej

 

Miejsce Szkolenia: Centrum Medycyny Doświadczalnej, ul. Medyków 4, 40-752 Katowice 

22-24 października 2021 r. - zakończone

10-12 grudnia 2021 r. - zakończone

8-10 kwietnia 2022 r.

 

Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec,  Sala seminaryjna Zadkładu diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

25-27 maja 2022 r.

29 czerwca - 1 lipca 2022 r.

 

 Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka

 Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia: ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice-Ochojec, Sala seminaryjna III Oddziału Kardiologii

24-25 maja 2022 r.

9-10 czerwca 2022 r.

 

Wskazane terminy organizacji kusów mogą ulec zmianie!