REKRUTACJA/nabór uczestników projektu

I ETAP REKRUTACJI

W dniach 7-10 grudnia 2020 r. odbędzie się pierwszy cykl szkoleń z zakresu:  

Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej

Miejsce szkolenia

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM

ul. Medyków 8b

40-752 Katowice

 

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu Rekrutacji

Program kurów dostępne są w zakładce Programy szkoleń na stronie: http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=2

 1. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej
 2. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej
 3. Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej
 4. Kurs FAST - symulacja medyczna
 5. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)
 6. Diagnostyka funkcjonalna układu kostno – stawowo – mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego 
 7. Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia
 8. Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej
 9. Elektroterapia w niewydolności serca
 10. Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej
 11. Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka

 

Dokumentację zgłoszeniową należy wypełnić oraz przesłać zgodnie z instrukcją na stronie: http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=15

 

Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów do udziału w szkoleniach podejmie powołana Zarządzeniem nr 94/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Komisja Rekrutacyjna.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

W przypadku niezrekrutowania wystarczającej liczby osób na poszczególne kursy w I ETAPIE REKRUTACJI – przewiduje się nabór uzupełniający.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursów: grudzień 2020 r.

Informacje o terminach kursów specjalizacyjnych/szkoleń będą dostępne na stronie http://sum.edu.pl/power-ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy

oraz na stronie internetowej projektu  http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=14

ksztalcenie_lekarzy@sum.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim rekrutacja do projektu odbywa się w sposób elektroniczny.

Część teoretyczna zajęć ze względu na zaistniałą sytuację będzie odbywała się online do momentu przywrócenia zajęć stacjonarnych na Uczelni.